Maszyny Komatsu – jak się sprawdzają.

Główną sferą działalności firmy Segromet z Sokołowa Podlaskiego jest skup i sprzedaż złomu stali, metali kolorowych oraz recykling samochodów i zamortyzowanych elementów o konstrukcji metalowej. Od pewnego czasu przedsiębiorstwo prowadzi również prace budowlane: rozbiórkowe i montażowe. W celu ich realizacji Segromet zakupił niedawno koparki Komatsu PC450LC. Choć koparka przeznaczona jest głownie do wyburzeń, to dzięki możliwości różnorakiego zestawienia wysięgnika i korzystania z szerokiej gamy osprzętu roboczego doskonale sprawdza się także podczas prac ziemnych. Koparka może być eksploatowana ze skonfigurowanym na trzy sposoby wysięgnikiem o specjalnej wzmocnionej konstrukcji. Stosowany podczas prac wyburzeniowych wysięgnik High Reach pozwala na realizacje zadań na wysokości do 25 metrów. Wykorzystując konfigurację Medium Reach operator może sięgać nożycami wyburzeniowymi na 21 metrów. Trzeci typ konfiguracji wysięgnika pozwala na zastosowanie Łyżki i wykorzystywanie koparki do typowych robot ziemnych. W celu usprawnienia montażu zastosowano szybkozłącze ułatwiające łączenie członów wysięgnika

W ten sposób do niezbędnego minimum  ograniczone zostały przestoje wynikające z konieczności przezbrojenia maszyny. Koparki hydrauliczne pracujące przy wyburzeniach narażone są na uszkodzenia. Dlatego też w maszynie PC450LC węże hydrauliczne zabezpieczono stalowym oplotem. Jeżeli jednak mimo wszystko doszłoby do przerwania przewodu, zawory bezpieczeństwa nie pozwala na niekontrolowane opadnięcie osprzętu. Na zakup kolejnej maszyny marki Komatsu zdecydowała się firma Lafarge Kujawy. Tym razem wybór padł na Ładowarkę kołową Komatsu WA 700-3. Maszyna zakupiona została na potrzeby kopalni kamienia wapiennego, gdzie pracować będzie przy pracach załadunkowych związanych z eksploatacja złoża. Dostarcza ona rocznie pięć milionów ton surowca, który przerabiany jest na kruszywo drogowe, cement, materiały budowlane oraz nawozy. Zasoby wapienia występującego w złożu szacowane są na 1,2 mld ton. Maszyny marki Komatsu wykorzystywane są bezpośrednio przy eksploatacji złoża. Wyposażona w łyżkę´ o pojemności 9,2 m3 Ładowarka WA700-3 waży 74 tony. Ze względu na swe gabaryty została dostarczona do odbiorcy na czterech przyczepach niskopodwoziowych. Na miejsce montażu dotrzeć musiały główny korpus maszyny, mosty, kabina z łyżka oraz koła. Czterech pracowników serwisu koparki kołowe Komatsu Poland natychmiast przystąpiło do prac montażowych, które wraz z testami ich poprawności trwały cztery dni. W Ładowarce WA700-3 poprawiono parametry pracy w zakresie siły podnoszenia i uciągu. W wydatnym stopniu poprawia to właściwości załadunku.

W maszynie zastosowano układ hydrauliczny reagujący na obciążenie. Oprócz tego w maszynie wprowadzono wiele nowatorskich rozwiążą poprawiających wydajność i możliwość dostosowania jej trybu pracy do warunków, w jakich wykonuje zadania. Przyczynia się to nie tylko do ograniczenia zużycia paliwa, ale również podzespołów maszyny. Konstruktorzy Ładowarki WA700-3 pomyśleli o ułatwieniu zadania pracownikom serwisu. Duże pokrywy ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów maszyny. Z pozycji ziemi dostępne są wszystkie punkty smarne. Możliwość wyposażenia maszyny w układ centralnego smarowania ogranicza do minimum ryzyko przestoju spowodowanego przeprowadzaniem prac serwisowych. Napędzający Ładowarkę´ silnik SAA6D170E-3 o mocy 683 KM skonstruowano według filozofii firmy Komatsu określonej wyrażeniem Economy and Ecology Technology 3. Jednostka napędowa spełnia wszystkie wymagania norm czystości i poziomu emitowanego hałasu przy jednoczesnym obniżeniu zużycia jednostkowego paliwa. Dodatkowym atutem jest wydłużeni  okresów wymiany oleju silnikowego oraz filtrów z 250 – w poprzedniej generacji maszyn – do 500 motogodzin.

Ogumienie – newraligiczna część maszyny kołowej

Maszyny budowlane – dlaczego ogumienie jest tak ważne?

W przypadku wszystkich maszyn kołowych, a szczególnie wozideł i ładowarek, istnieje ryzyko przegrzewania się opon. Najczęściej dochodzi do tego powodu ich niewłaściwego doboru do obciążenia i szybkości jazdy oraz wskutek zbyt niskiego ciśnienia. Opony są wykonane z gumy, która przez cały czas podlega procesowi starzenia. Jest to proces chemiczny powodujący, że pod wpływem tlenu i ozonu zwiększa się jej twardość i kruchość. Starzenie następuje dużo szybciej, jeśli guma poddana zostaje wysokiej temperaturze i wystawiona na promienie słoneczne. W efekcie dochodzi do obniżania się wytrzymałości gumy i jej odporności na wielokrotne odkształcenia.

Temperatura powietrza wewnątrz opony podnosi się w następstwie uginania się jej podczas jazdy, wytwarzania ciepła przez hamulce podczas hamowania oraz przekazywania ciepła od najbliżej znajdujących się gorących elementów maszyny, takich jak silnik czy układ chłodzenia. Jeśli temperatura powietrza w oponie przekroczy wartość krytyczną, ulega ona uszkodzeniu. Przyjmuje się, że dopuszczalną bezpieczną temperaturą powietrza w oponie jest 80 stopni Celsjusza. W przypadku jej przekroczenia należy jak najszybciej ustalić tego przyczynę i przedsięwziąć niezbędne środki zaradcze. Sprawdź maszyny budowlane na wynajem z bezpiecznie ustawionym ciśnieniem na solidwynajem.pl – profesjonalnej stronie oferującej sprzęt. Jeżeli tego zaniechamy, nie uda się nam uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia ogumienia.

Zachowanie prawidłowego ciśnienia w oponach jest warunkiem ich długotrwałej eksploatacji. Jeśli ciśnienie jest za niskie dla danego obciążenia to opona zbytnio się ugina. To powoduje podniesienie jej temperatury i przyspieszone tempo starzenia się gumy. Za wysokie ciśnienie przy danym obciążeniu i prędkości jazdy powoduje, że powierzchnia styku opony z nawierzchnią jest mała. To przyśpiesza zużycie bieżnika oraz zmniejsza odporność opony na przebicie lub pęknięcie spowodowane uderzeniami na nierównej drodze. Według wyliczeń inżynierów z firmy Goodyear ciśnienie niższe od zalecanego o pięćdziesiąt procent zmniejsza trwałość opony aż o siedemdziesiąt dwa procent, zaś wyższe od zalecanego o pięćdziesiąt procent zmniejsza trwałość opony o trzydzieści dwa procent. Ciśnienie w ogumieniu zmniejsza się w miarę upływu czasu. Powinno być więc sprawdzane: codzienne wizualnie, a raz w tygodniu – z użyciem manometru. Należy je bezwzględnie korygować, jeśli różni się od zalecanego o więcej niż o dziesięć procent. Ciśnienie należy sprawdzać dokładnie manometrem, zawsze gdy opona jest zimna, czyli najlepiej przed rozpoczęciem pracy. Nigdy nie należy mierzyć ciśnienia w oponie nagrzanej wskutek pracy, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużym błędem. Należy pamiętać, że większe opony stygną nawet przez osiem godzin, a wzrost ciśnienia spowodowany rozgrzaniem powietrza w czasie pracy dochodzi nawet do dwudziestu procent.

Jeśli zachodzi konieczność pomiaru ciśnienia w oponie, gdy jej temperatura i temperatura otoczenia różnią się znacznie od +25°C, to należy przy pomiarze uwzględnić odpowiednią poprawkę. Przykładowo, jeśli temperatura opony jest taka, jak otoczenia, czyli na przykład -18 stopni, to zamierzone ciśnienie powinno wynosić osiemdziesiąt procent wartości zalecanej a jeśli temperatura otoczenia wynosi +38 stopni to zmierzone ciśnienie powinno wynosić sto dziesięć procent wartości zalecanej.

Pamiętać należy, by po każdej kontroli ciśnienia w ogumieniu umieścić na swoim miejscu kapturek zaworu. W przeciwnym wypadku przedostanie się drobnych zanieczyszczeń do wnętrza zaworka spowoduje ciągle uchodzenie powietrza z opony. Kapturek spełnia również funkcję dodatkowego uszczelnienia. Wskazane jest noszenie okularów ochronnych podczas sprawdzania ciśnienia, ponieważ drobne cząstki piasku mogą z duża siła uderzyć w oko. Podczas pompowania opon nie wolno stać zbyt blisko, a zwłaszcza naprzeciwko zaworu i pierścienia mocującego oponę. Jego ewentualne wypadnięcie stwarza śmiertelne zagrożenie. Ogumienie kołowej maszyny budowlanej musi posiadać cały szereg często wykluczających się właściwości zapewnienie komfortu pracy operatora, aby jego pełna wydajność utrzymywała się przez cały dzień pracy wysoka przyczepność w ciągle zmieniających się warunkach drogowych, podczas przyspieszania, hamowania, zmiany kierunku jazdy, odpowiedni profil opony, wzór i głębokość jej bieżnika, samooczyszczanie się bieżnika, odporność bieżnika opony na zużycie, odporność na uderzenia i przecięcia, odporność na wysokie temperatury pracy, niski opor toczenia, zdolność przeniesienia olbrzymiej masy maszyny na grunt, utrzymanie stabilności maszyny (na boki, przód/tył), zdolność do długotrwałej jazdy z wysoka prędkością, zapewnienie optymalnych warunków poruszania si´ maszyna zarówno po drogach betonowych i asfaltowych, jak i po całkowitych bezdrożach, w błocie, bagnie, piasku lub na wyrobisku skalnym, możliwość i łatwość naprawy drobnych uszkodzeń. Kardynalne znaczenie dla uzyskania maksymalnego przebiegu ogumienia ma utrzymywanie właściwego cienienia powietrza. Jeżeli maszyna jest regularnie serwisowana, to cienienie winno być sprawdzone i wyregulowane przynajmniej raz na pięćset godzin pracy.