Ogumienie – newraligiczna część maszyny kołowej

Maszyny budowlane – dlaczego ogumienie jest tak ważne?

W przypadku wszystkich maszyn kołowych, a szczególnie wozideł i ładowarek, istnieje ryzyko przegrzewania się opon. Najczęściej dochodzi do tego powodu ich niewłaściwego doboru do obciążenia i szybkości jazdy oraz wskutek zbyt niskiego ciśnienia. Opony są wykonane z gumy, która przez cały czas podlega procesowi starzenia. Jest to proces chemiczny powodujący, że pod wpływem tlenu i ozonu zwiększa się jej twardość i kruchość. Starzenie następuje dużo szybciej, jeśli guma poddana zostaje wysokiej temperaturze i wystawiona na promienie słoneczne. W efekcie dochodzi do obniżania się wytrzymałości gumy i jej odporności na wielokrotne odkształcenia.

Temperatura powietrza wewnątrz opony podnosi się w następstwie uginania się jej podczas jazdy, wytwarzania ciepła przez hamulce podczas hamowania oraz przekazywania ciepła od najbliżej znajdujących się gorących elementów maszyny, takich jak silnik czy układ chłodzenia. Jeśli temperatura powietrza w oponie przekroczy wartość krytyczną, ulega ona uszkodzeniu. Przyjmuje się, że dopuszczalną bezpieczną temperaturą powietrza w oponie jest 80 stopni Celsjusza. W przypadku jej przekroczenia należy jak najszybciej ustalić tego przyczynę i przedsięwziąć niezbędne środki zaradcze. Sprawdź maszyny budowlane na wynajem z bezpiecznie ustawionym ciśnieniem na solidwynajem.pl – profesjonalnej stronie oferującej sprzęt. Jeżeli tego zaniechamy, nie uda się nam uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia ogumienia.

Zachowanie prawidłowego ciśnienia w oponach jest warunkiem ich długotrwałej eksploatacji. Jeśli ciśnienie jest za niskie dla danego obciążenia to opona zbytnio się ugina. To powoduje podniesienie jej temperatury i przyspieszone tempo starzenia się gumy. Za wysokie ciśnienie przy danym obciążeniu i prędkości jazdy powoduje, że powierzchnia styku opony z nawierzchnią jest mała. To przyśpiesza zużycie bieżnika oraz zmniejsza odporność opony na przebicie lub pęknięcie spowodowane uderzeniami na nierównej drodze. Według wyliczeń inżynierów z firmy Goodyear ciśnienie niższe od zalecanego o pięćdziesiąt procent zmniejsza trwałość opony aż o siedemdziesiąt dwa procent, zaś wyższe od zalecanego o pięćdziesiąt procent zmniejsza trwałość opony o trzydzieści dwa procent. Ciśnienie w ogumieniu zmniejsza się w miarę upływu czasu. Powinno być więc sprawdzane: codzienne wizualnie, a raz w tygodniu – z użyciem manometru. Należy je bezwzględnie korygować, jeśli różni się od zalecanego o więcej niż o dziesięć procent. Ciśnienie należy sprawdzać dokładnie manometrem, zawsze gdy opona jest zimna, czyli najlepiej przed rozpoczęciem pracy. Nigdy nie należy mierzyć ciśnienia w oponie nagrzanej wskutek pracy, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużym błędem. Należy pamiętać, że większe opony stygną nawet przez osiem godzin, a wzrost ciśnienia spowodowany rozgrzaniem powietrza w czasie pracy dochodzi nawet do dwudziestu procent.

Jeśli zachodzi konieczność pomiaru ciśnienia w oponie, gdy jej temperatura i temperatura otoczenia różnią się znacznie od +25°C, to należy przy pomiarze uwzględnić odpowiednią poprawkę. Przykładowo, jeśli temperatura opony jest taka, jak otoczenia, czyli na przykład -18 stopni, to zamierzone ciśnienie powinno wynosić osiemdziesiąt procent wartości zalecanej a jeśli temperatura otoczenia wynosi +38 stopni to zmierzone ciśnienie powinno wynosić sto dziesięć procent wartości zalecanej.

Pamiętać należy, by po każdej kontroli ciśnienia w ogumieniu umieścić na swoim miejscu kapturek zaworu. W przeciwnym wypadku przedostanie się drobnych zanieczyszczeń do wnętrza zaworka spowoduje ciągle uchodzenie powietrza z opony. Kapturek spełnia również funkcję dodatkowego uszczelnienia. Wskazane jest noszenie okularów ochronnych podczas sprawdzania ciśnienia, ponieważ drobne cząstki piasku mogą z duża siła uderzyć w oko. Podczas pompowania opon nie wolno stać zbyt blisko, a zwłaszcza naprzeciwko zaworu i pierścienia mocującego oponę. Jego ewentualne wypadnięcie stwarza śmiertelne zagrożenie. Ogumienie kołowej maszyny budowlanej musi posiadać cały szereg często wykluczających się właściwości zapewnienie komfortu pracy operatora, aby jego pełna wydajność utrzymywała się przez cały dzień pracy wysoka przyczepność w ciągle zmieniających się warunkach drogowych, podczas przyspieszania, hamowania, zmiany kierunku jazdy, odpowiedni profil opony, wzór i głębokość jej bieżnika, samooczyszczanie się bieżnika, odporność bieżnika opony na zużycie, odporność na uderzenia i przecięcia, odporność na wysokie temperatury pracy, niski opor toczenia, zdolność przeniesienia olbrzymiej masy maszyny na grunt, utrzymanie stabilności maszyny (na boki, przód/tył), zdolność do długotrwałej jazdy z wysoka prędkością, zapewnienie optymalnych warunków poruszania si´ maszyna zarówno po drogach betonowych i asfaltowych, jak i po całkowitych bezdrożach, w błocie, bagnie, piasku lub na wyrobisku skalnym, możliwość i łatwość naprawy drobnych uszkodzeń. Kardynalne znaczenie dla uzyskania maksymalnego przebiegu ogumienia ma utrzymywanie właściwego cienienia powietrza. Jeżeli maszyna jest regularnie serwisowana, to cienienie winno być sprawdzone i wyregulowane przynajmniej raz na pięćset godzin pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *