Archiwa tagu: koparko-ładowarki

Maszyny marki Komatsu – Koparki trafiły w ręce polskich operatorów.

Maszyny marki Komatsu – Koparki trafiły w ręce polskich operatorów.

Główną sferą działalności firmy Segromet jest skup i sprzedaż złomu stali, metali kolorowych oraz recykling samochodów i zamortyzowanych elementów o konstrukcji metalowej. Od pewnego czasu przedsiębiorstwo prowadzi również prace budowlane: rozbiórkowe i montażowe. W celu ich realizacji zakupił niedawno koparkę Komatsu PC450LC. Koparka przeznaczona jest głównie do wyburzeń to dzięki możliwości różnorakiego zestawienia wysięgnika i korzystania z szerokiej gamy osprzętu roboczego doskonale prowadzi się także podczas prac ziemnych (sprawdź dostępność wynajmu maszyny na stronie: http://solidwynajem.pl. Koparka może być eksploatowana ze skonfigurowany na trzy sposoby wysięgnikiem o specjalnych wzmocnionej konstrukcji stosowany podczas prac wyburzeniowych. Wysięgnik High Reach pozwala na realizację zadań na wysokości do 25 m. Wykorzystując konfigurację Medium Reach operator może sięgać nożycami wyburzeniowy mi na 21 m. Trzeci typ konfiguracji wysięgnika pozwala na zastosowanie łyżki i wykorzystywanie koparki do typowych robót ziemnych. W celu usprawnienia montażu zastosowano szybkozłącze ułatwiające łączenie członków wysięgnika. W ten sposób do niezbędnego minimum ograniczone zostały przestoje wynikające z konieczności przezbrojenia maszyny koparki hydrauliczne pracujące przy wyburzeniach narażone są na uszkodzenia. Dlatego też w maszynie PC450LC  węże hydrauliczne zabezpieczono stalowy, oplotem.  Jeżeli jednak mimo wszystko doszłoby do przerwania przewodu zawory bezpieczeństwa nie pozwolą na niekontrolowane opadnięcie osprzętu.

Ogumienie – newralgiczna część maszyny kołowej.

 

W przypadku wszystkich maszyn kołowych a szczególnie wozideł i ładowarek Istnieje ryzyko przegrzewania się opon. Najczęściej dochodzi do tego z powodu ich niewłaściwego doboru do obciążenia i szybkości jazdy oraz skutek zbyt niskiego ciśnienia. Opony są wykonane z gumy która przez cały czas podlega procesowi starzenia. Jest to proces chemiczny powodujący że pod wpływem tlenu i ozonu zwiększa się jej twardość i kruchość.  Starzenie następuje dużo szybciej, jeśli guma poddana zostaje wysokiej temperaturze i wystawiona na promienie słoneczne. W efekcie dochodzi do obniżenia się wytrzymałości gumy i jej odporności na  wielokrotne odkształcenia. Temperatura powietrza wewnątrz opony podnosi się w następstwie uginania się jej podczas jazdy, wytwarzanie ciepła przez hamulce podczas hamowania oraz przekazywania ciepła do najbliższej znajdujących się gorących elementów maszyny, takich jak silnik czy układ chłodzenia. Jeśli temperatura powietrza w oponie przekroczy wartość krytyczną ulega ona uszkodzeniu przyjmuje się że dopuszczalną bezpieczną temperaturą powietrza w oponie jest 80 stopni Celsjusza. W przypadku jej przekroczenia należy jak najszybciej ustalić tego przyczynę i przedsięwzięć niezbędnych środki zaradcze. Jeżeli tego zaniechamy nie uda się nam uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia ogumienia. Prawidłowego ciśnienia w oponach jest warunkiem ich długotrwałe eksploatacji. Jeśli ciśnienie jest za niskie dla danego obciążenia, to opona zbytnio się ugina. To powoduje podniesienie jej temperatury i przyspieszone tempo starzenia się gumy. Za wysokie ciśnienie przy danym obciążeniu i prędkości jazdy powodują że powierzchnia styku opony z nawierzchnią jest mała co przyśpiesza zużycie bieżnika oraz zmniejsza odporność opony na przebicie lub pęknięcie spowodowane uderzeniami na nierównej drodze. Według wyliczeń Inżynierów ciśnienie niższe od zalecanego o 50% zmniejsza trwałość opony aż o 72% zaś wyższe od zalecanego o 50% zmniejsza trwałość opony o 32%. Ciśnienie w ogumieniu zmniejsza się w miarę upływu czasu. Powinno być więc sprawdzane codziennie. Należy jest bezwzględnie korygować, jeśli różni się od zalecanego o więcej niż o 10%. Ciśnienie należy sprawdzać dokładnym manometrem zawsze gdy opona jest zimna, czyli najlepiej przed rozpoczęciem pracy. Nigdy nie należy mierzyć ciśnienia w oponie nagrzanej wskutek pracy, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużym błędem. Należy pamiętać że większe opony stygną nawet przez 8 godzin, a wzrost ciśnienia spowodowany rozgrzaniem powietrza w czasie pracy Dochodzi nawet do 20%. Jeśli zachodzi konieczność pomiaru ciśnienia w oponie, gdy jej temperatura i temperatura otoczenia różnią się znacznie od 25 stopni Celsjusza to należy przy pomiarze uwzględnić odpowiednią poprawkę. Przykładowo, jeśli temperatura opony jest taka, jak otoczenia, czyli na przykład minus 18 stopni Celsjusza, to zmierzone ciśnienie powinno wynosić 80% wartości zalecanej, a jeśli temperatura otoczenia wynosi plus 38 stopni Celsjusza, to zmierzone ciśnienie powinno wynosić 110% wartości zalecanej. Pamiętać należy, by po każdej kontroli ciśnienia w ogumieniu umieścić na swoim miejscu Kapturek zaworu. W przeciwnym wypadku przedostanie się drobnych zanieczyszczeń do wnętrza zaworka spowoduje ciągłe uchodzenie powietrza z opony. Kapturek spełnia również funkcję dodatkowego uszczelnienia. Wskazane jest noszenie okularów ochronnych podczas sprawdzania ciśnienia, ponieważ drobne cząstki piasku mogą zdążą się uderzyć w oko. Podczas pompowania opon nie wolno stać zbyt blisko, a zwłaszcza naprzeciwko zaworu i pierścienia mocującego oponę. Ogumienie kołowe maszyny budowlanej musi posiadać cały szereg często wykluczających się właściwości: zapewnienie komfortu pracy operatora, aby jego pełna wydajność utrzymywała się przez cały dzień pracy, wysoka przyczepność w ciągle zmieniających się warunkach drogowych, podczas przyspieszania, hamowania, zmian, odpowiedni profil opony, wzór i głębokości bieżnika, samooczyszczanie się bieżnika, odporność bieżnika opony na zużycie, odporność na uderzenia i przecięcia odporność na wysokie temperatury pracy niski opór toczenia, zdolność do długotrwałej jazdy z wysoką prędkością, zapewnienie optymalnych warunków poruszania się maszyną zarówno po drogach betonowych i asfaltowych jak i po całkowitych bezdrożach w błocie, w bagnie i piasku.